ERP/CRP

Kurumsal Kaynak Planlamanın (ERP) tanımı Kurumsal kaynak planlama (ERP),

Kurumsal Kaynak Planlamanın (ERP) tanımı
Kurumsal kaynak planlama (ERP), kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türünü ifade eder. Eksiksiz bir ERP ürün seti, bir kurumun finansal sonuçlarını planlamaya, bütçelemeye, tahmin etmeye ve raporlamaya yardımcı olan Enterprise Performance Management yazılımını da içerir.
ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve “gerçeğin tek versiyonu” ile veri bütünlüğü sağlar.

ERP sistemleri günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.

ERP/CRM portalımızın temel modülleri aşağıda görülmektedir..

ERP sistemi nedir?
Bu çözümler kuruluşların muhasebe, finans, satın alma, proje yönetimi, tedarik zinciri ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini nasıl yönetebilir?
Kurumsal kaynak planlama sistemleri, üretim tabanlı ya da dağıtım işlerinin tüm yönlerini yöneten, şirket içinde veya bulutta çalışan, eksiksiz ve entegre platformlardır. Dahası, ERP sistemleri finansal yönetimin, insan kaynaklarının, tedarik zinciri yönetiminin ve üretimin tüm yönlerini temel muhasebe işlevinizle destekler.
ERP sistemleri üretim, lojistik ve finansal yönetimin tüm yönlerini izleyerek iş sürecinizin tamamına yönelik şeffaflık da sağlar. Bu entegre sistemler uçtan uca iş akışı ve veri için bir işletmede merkez görevi görür ve çeşitli departmanlara erişim sağlar.
ERP Sistemleri ve yazılımı, kurumsal, orta ölçekli veya küçük işletmeler genelinde birden fazla işlevi işletmeniz için özelleştirmeler dahil olmak üzere destekler.

ERP’nin Temel Prensipleri
ERP sistemleri, genellikle ortak bir veritabanı üzerinde tek ve tanımlı veri yapısı (şema) kullanacak şekilde tasarlanır. Bu da kurum genelinde kullanılan bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hâle getirilmesine yardımcı olur. Bu temel yapılar daha sonra işletme departmanlarındaki (örneğin finans, insan kaynakları, mühendislik, pazarlama ve operasyon) iş akışlarının getirdiği iş süreçleriyle birbirine bağlanır, sistemler ve bunları kullanan insanlar arasında bağlantı sağlar. Kısaca söylemek gerekirse ERP, modern bir kurumda çalışan, süreç ve teknolojileri entegre etmeye yarar.

İndirilebilir broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz basicerp